Pokyny

Ke stažení / download:

Česky  English

Pokyny k závodům

11. a 12. závod Českého poháru MTBO 2013

 

Pořadatel:

A-team NOVO Bruntál z pověření Českého svazu orientačních sportů

Datum:

sobota 10.8.2013 – klasická trať

neděle 11.8.2013 – krátká trať

Centrum:

Bruntál, Základní škola Bruntál, Jesenická 10, N 49°59.52178', E 17°27.58425'

Prezentace:

v centru závodu v sobotu 10.8.2013 mezi 10:00-12:00, v neděli 11.8. 2013 v 8:30-9:00

U plateb na účet, které nejsou uvedeny v systému ORIS, budeme požadovat doklad o zaplacení. Změny a dohlášky při prezentaci jsou za dvojnásobné startovné a jen do vyčerpání volných míst.

Startovné pro kategorii Open Long a Open Short se nenavyšuje.

Start:

v sobotu ve 13:00,

v neděli v 10:00,

intervalový start po oba dny

Vzdálenosti:

Centrum - parkoviště: 0 - 300 m (viz plánek)

Centrum – prezentace: 0 m

Centrum – start (sobota): 3,5 km (silnice a zpevněná cesta, minimální převýšení)

Pozor: mezi 14:00 - 14:15 hod. bude zvýšen provoz při cestě na start z důvodu výměn směny ve firmě OSRAM, která sídlí v blízkosti startu.

Centrum – cíl (sobota): 3,5 km (silnice a zpevněná cesta). Pozor: závěrečný úsek  (od mostku z parku ke škole) vede cesta z cíle v protisměru jednosměrkou (cca 50m)!!!! Doporučujeme vést kolo po chodníku a neomezovat chodce.

Start a cíl nejsou ve stejném místě, ale velká část cesty je společná.

Cesta na start i z cíle vede městským parkem, kde je okruh pro in-line i cyklisty, který budete křížit. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Centrum – start (neděle): 5,5 km (převýšení 80m) Pozor: část cesty na start vede po frekventované silnici, dbejte zvýšené opatrnosti!

Centrum – cíl (neděle): 4 km (silnice a zpevněná cesta). Pozor: závěrečný úsek (od mostku z parku ke škole) vede cesta z cíle v protisměru jednosměrkou (cca 50m)!!!! Doporučujeme vést kolo po chodníku a neomezovat chodce.

Start a cíl nejsou v blízkosti.

Pro oba dny budou k dispozici mapky s vyznačenou cestou na start. V terénu budou směrovky jen na klíčových křižovatkách.

Centrum – ubytování (tělocvična, stany, karavany): 0 m

Centrum – ubytování (internát) – 200 m

Terén:

podhorský, zvlněný až kopcovatý 450 – 650 m.n.m., středně hustá síť komunikací, lesní zpevněné i nezpevněné cesty, pěšiny a průseky různého stupně průjezdnosti, občas kamenitý podklad, místy dost klacků a v některých oblastech bujná vegetace.

Pozor: sucho posledních týdnů způsobilo, že jindy měkké vyjeté koleje od lesní techniky jsou tvrdé jako kámen a navíc skryté pod nevinně vypadajícími trsy trávy. Tato kombinace může být nebezpečná i pro technicky zdatné jezdce. V tečkách tedy dávejte bacha!

V lese probíhá těžba dřeva, je možné, že se budou v lese pohybovat koně a těž. technika.

Vzhledem k dlouhodobému suchu je v celém závodním prostoru přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů!!!

Mapa:

pro MTBO, 1:15.000, E5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, dle klíče ISMTBOM2010

sobota – Jelení důl, formát mapy A3

neděle – Vlčí hora, formát mapy A4

Mapy se v cíli nevybírají, apelujeme na fair play závodníků.

 

Startovní čísla:

jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodě

Ražení:

elektronické SportIdent, možno použít čipy verze 10 a 11

na startu je potřeba vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí cílová jednotka. V případě poruchy SI jednotky na kontrole razí závodník kleštěmi do mapy, toto pak je povinen oznámit v cíli.

Čip nemusí být pevně spojen s kolem závodníka. Může být na prstu, na krku, či v kapse, vždy se však závodník musí dotýkat svého kola v okamžiku označování kontroly!

Výsledky:

předběžné výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli v centru, konečné výsledky s mezičasy a postupy na stránkách závodu, webu mtbo.cz a v systému ORIS.

Časový limit:

v sobotu 180 minut, v neděli 120 minut.

Vyhlášení vítězů:

sobotní závod od 19:30, nedělní závod ihned po skončení závodů, předběžně ve 14 hod.

Po sobotním vyhlášení bude následovat volná zábava s hudebním doprovodem DJ Dandy

Stravování:

Stánkový prodej v centru závodu. V nabídce je pivo Holba, nealko nápoje, teplá jídla, grilované speciality, snídaně…

Mytí kol:

V centru na vyznačeném místě. K dispozici jsou nádoby, smetáčky a proud vody

Mytí závodníků:

 teplé sprchy v budově školy

WC:

mobilní WC v centru, WC jsou také ve školní budově. Na startu není WC k dispozici.

Parkování:

zdarma v blízkosti centra. Budou regulovat pořadatelé, dbejte jejich pokynů. Neparkujte v obytné zóně.

Dětská sekce: provoz v sobotu i v neděli asi 40 minut před startem. Věk dětí – do 18 let :-)  Své ratolesti odkládejte jen na nezbytně nutnou dobu.

Úschovna kol:

V centru je k dispozici uzamykatelný prostor – bývalá kotelna na noční parkování kol. Otevřeno pro uložení bude v sobotu od 18 do 18:30 hodin a poté vyzvednutí v neděli od 8:30 do 9:00 hodin. Přísný zákaz odkládání kol v budově školy i internátu.

Ubytování:

A) internát - je možné se ubytovávat od 16:00 hodin. Závodníci vyplní ubytovací poukaz, kterým se prokáží na vrátnici. Přísný zákaz odkládání kol v prostorách internátu, využijte úschovnu kol v centru závodu. Pokud budete chtít kola uschovat před 18 hodinou kontaktujte pořadatele (platí jen pro ubytované na internátu). Internát je potřeba vyklidit do 9:30 hodin. Klíče od pokojů vracejte při odchodu na vrátnici.

B) tělocvična - je možné se ubytovávat kdykoli. Tělocvičnu vykliďte v neděli do 13:00 hodin.

C) stany – na vyznačených plochách ve školním areálu. Není možné parkovat auty u stanů!

D) karavany - na vyznačených plochách ve školním areálu

První pomoc:

Bezplatná lékařská pomoc bude poskytnuta po dojezdu v cíli.

Protesty:

Podávat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč

Jury:

složení jury bude zveřejněno v centru závodu.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO

Technická kontrola:

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

Informace: https://mtbo2013.webnode.cz/

 

Funkcionáři:

ředitel závodu – Petr Jašek

hlavní rozhodčí – Rudolf Kolář

stavitelé tratí – Lubomír Tomeček (klasika) a Matěj Peths (krátká)

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.