Rozpis

 

Rozpis

11. a 12. závod Českého poháru MTBO 2013

 

Pořadatel:

A-team NOVO Bruntál z pověření Českého svazu orientačních sportů

Datum:

10.8.2013 – klasická trať

11.8.2013 – krátká trať

Centrum:

Bruntál, Základní škola Bruntál, Jesenická 10, N 49°59.52178', E 17°27.58425'

 

Prezentace:

v centru závodu v sobotu 10.8.2013 mezi 10:00-12:00, v neděli 11.8. 2013 v 8:30-9:00

Start 00:

v sobotu ve 13:00,

v neděli v 10:00,

intervalový start po oba dny

Vzdálenosti:

centrum - parkoviště: 0 - 300 m

centrum - cíl: do 3 km

centrum - start: do 5 km (bude upřesněno v pokynech)

centrum- ubytování: 0 m

 

Terén:

podhorský, zvlněný až kopcovatý 500 – 700 m.n.m., středně hustá síť komunikací, lesní zpevněné i nezpevněné cesty, pěšiny a průseky různého stupně průjezdnosti, občas kamenitý podklad, trochu klacků a poslední dobou místy bujná vegetace.

Mapa:

pro MTBO, 1:15.000, E5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, dle klíče ISMTBOM2010

 

Kategorie:

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50

M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40 short, M40 long, M50

Open Short, Open Long

Právo startu dle Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů

Přihlášky:

přes svazový systém ORIS do 4.8.2013 za základní startovné, poté za příplatek 100%

Případné dotazy ohledně přihlášek posílejte na mail: mtbo.abr@gmail.com

Vklady:

WM14: 50 Kč/závod

WM17, WM20: 100 Kč/závod

WM21, WM40, WM50: krátká – 140 Kč, klasika – 160 Kč

Přihláška po termínu 4.8.2013. za příplatek 100%

Open-Long: 200 Kč/závod

Open-Short: 100 Kč/závod

Zapůjčení čipu SportIdent – 50 Kč / den

Vklady a ubytování uhraďte na účet A-team NOVO Bruntál č. 2300243126/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře.

Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

Ražení:

elektronické SportIdent, možno použít čipy verze 10 a 11

 

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování v centru závodů v tělocvičně, ve vlastních stanech a omezeně v karavanech. Ubytování je možné od soboty.

Cena  za osobu a noc: 70 Kč (v tělocvičně, ve stanu i v karavanu). Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně s vkladem.

Další možnosti ubytování si zajišťují účastníci sami.

Stravování:

Stánkový prodej v centru závodu.

 

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO

Technická kontrola:

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).

Informace:

https://mtbo2013.webnode.cz/

 

Funkcionáři:

ředitel závodu – Petr Jašek

hlavní rozhodčí – Rudolf Kolář

stavitelé tratí – Lubomír Tomeček (klasika) a Matěj Peths (krátká)

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.